Cung cấp vật tư và thi công xây dựng Gói số 1 cho Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau