Dự Án Trung Tâm Chăm Sóc Người Cao Tuổi Yuzankai

- Chủ Đầu Tư

:     Công ty Yuzankai

- Loại hợp đồng

:     Thiết kế

- Địa điểm

:     Lô NC1, Trung tâm y tế chất lượng cao, xã Liêm Tuyền,
      thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

- Diện tích xây dựng

:     21.080 m2

- Năm

:     2019