Dự Án Mở Rộng Nhà Máy Yokohama - Giai Đoạn 3

- Chủ Đầu Tư

:     Công ty lốp Yokohama Vietnam

- Loại hợp đồng

:     Xây dựng

- Địa điểm

:     Số 17, đường số 10, Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương

- Diện tích xây dựng

:     5.000 m2

- Năm

:     2019

 

yokohama

 

yokohama

 

yokohama

 

yokohama

 

yokohama