DỰ ÁN SATURN ENGINEERING SYSTEMS

- Chủ đầu tư

:     Saturn Engineering Systems Vietnam

- Loại hợp đồng

:     Thiết kế & Xây dựng

- Địa điểm

:     Khu Công nghiệp Hòa Phú, Vĩnh Long

- Diện tích xây dựng

:     29.610 m2

- Năm 

:     2021

 

 

saturn thien an

 

saturn thien an