Nhà máy Ajinomoto Việt Nam - Công ty TNHH Ajinomoto Việt Nam - Nhật Bản