Thi công kết cấu phần ngầm cho hạng mục 1488 căn hộ, cửa hàng và 01 tầng hầm, lô 2 dự án khu phức hợp dân cư, văn hóa và thể thao Tân Thắng, HCM