Lĩnh vực hoạt động
 
Thiết kế :
         
          -    Thiết kế kiến trúc và kết cấu các công trình công nghiệp, công trình dân dụng.
 
          -    Thiết kế hệ thống hạ tầng công trình.
 
          -    Thiết kế công trình thủy lợi.
 
          -    Thiết kế công trình giao thông (cầu, đường).
 
          -    Tư vấn, giám sát công trình.
 
Thi công :
 
          -    Thi công công trình công nghiệp
 
          -    Thi công công trình dân dụng
 
          -    Thi công công trình giao thông
 
          -    Thi công công trình thủy lợi
 
          -    Thi công trạm biến áp và đường dây tải điện lên tới 35KV.