Chính sách khách hàng

Quan điểm xuyên suốt của THIÊN AN là cung cấp dịch vụ xây dựng tốt nhất nhằm đáp ứng sự kỳ vọng của khách hàng và giúp khách hàng đạt được mục tiêu trong chiến lược kinh doanh lâu dài của họ. 

Chúng tôi đánh giá sự thành công dựa trên cơ sở sự tin tưởng và hài lòng của khách hàng và các đối tác liên quan đến sản phẩm của chúng tôi. Sự tin tưởng và hài lòng đó tất yếu phải dựa trên thứ tự ưu tiên của các yếu tố được chúng tôi coi như là kim chỉ nam của mình:

 

+ Tính an toàn tại công trường,

+ Công tác xây dựng với chất lượng cao,

+ Các giải pháp với tiến độ thích hợp,

+ Giá thành hợp lý,

+ Dịch vụ bảo hành chuyên nghiệp.